Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
19.10.2020 - 17:15 - 19:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 19. listopada 2020. u 17:15 sati,

Luka Mikec će održati predavanje

Adekvatni skupovi formula za logike interpretabilnosti

 

Sažetak: U različitim rezultatima vezanima uz logike interpretabilnosti (npr. semantička potpunost, odlučivost i složenost) javlja se pojam adekvatnog skupa formula. Obično se traži da je taj skup barem konačan

i zatvoren na potformule. U seminaru ćemo komentirati uloge koje adekvatni skupovi imaju u rezultatima iz područja, i kako te uloge utječu na njihov sadržaj.

 
Seminar će se održati online, na adresi https://meet.google.com/vgc-cwwj-pwb (potreban je Google račun).
Share this