Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
08.06.2020 - 15:00 - 17:00

U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 8. lipnja 2020. u 15:00 sati

Ante Đerek s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu održat će predavanje pod naslovom:

"Studijski program FER3".

Sažetak: Kratko ćemo predstaviti studijski program FER3 zajedno s osvrtom na postupak izrade tog studijskog programa.  Naglasak je na preddiplomskom i diplomskom studiju računarstva.

Predavanje će se održati u obliku telekonferencije (on-line) na platformi Google Meet. Za sudjelovanje je potreban Google korisnički račun. Preporučeni web preglednik je Google Chrome. Link za pridruživanje je:

https://meet.google.com/ffv-pxfg-gzc

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da se pridruže.

Robert Manger.

Share this