Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
18.05.2020 - 16:00 - 18:00

Dana 18.05.  2020 u 16 sati u okviru Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme

Igor Ciganović će održati predavanje pod naslovom

 
Dekompozicija nekih induciranih reprezentacija.
 
Predavanje će se održati putem Zoom aplikacije:
Pozivaju se svi zainteresirani.
 
M.Hanzer
Share this