Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
04.05.2020 - 17:00 - 19:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 4. svibnja 2020. u 17 sati,

Luka Mikec će održati predavanje

Problem potpunosti nekih logika oblika ILW + X.
 
Sažetak: Za neke logike interpretabilnosti koje ne sadrže pricip W postoji uniformna konstrukcija modela za konzistentne formule (Mikec, Vuković 2020). Slična konstrukcija postoji i za neke logike koje sadrže princip W (npr. ILW i ILWM_0). Te konstrukcije koriste tzv. osiguravajuće oznake između parova svjetova. Za logiku ILWR ne znamo postoji li slična konstrukcija. Međutim, jedan od problema s logikom ILWR nestaje kad generaliziramo osiguravajuće oznake za dulje n-torke svjetova. Za barem jednu logiku (ILP) koja sadrži princip W to je i dovoljno. Cilj je seminara opisati motivaciju za generaliziranje osiguravajućih oznaka i dokazati da to doista jest dovoljno za dokazati potpunost logike ILP (poglavlje 8 i 9 u preprintu na ovoj adresi: https://arxiv.org/pdf/2003.04623.pdf).
 
Seminar će se održati online, vjerojatno koristeći Google Hangouts. Zainteresirani se mole da se prije ponedjeljka jave izlagaču na njegov mail oblika ime.prezime@math.hr.

 

Share this