Seminar za teoriju brojeva i algebru

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
20.04.2020 - 18:00 - 20:00

U ponedjeljak, 20. travnja 2020. virtualnim putem (koristeći platformu https://zoom.us/)

s početkom u 18 sati održat će se obrana doktorske disertacije Ivana Krijana,
asistenta na PMF-MO. Naslov disertacije je:
"Torzija eliptičkih krivulja nad beskonačnim Abelovim proširenjima od Q".
Imenovano je povjerenstvo za obranu u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki, PMF - MO
2. izv. prof. dr. sc. Filip Najman, PMF - MO
3. doc. dr. sc. Nikola Adžaga, Građevinski fakultet
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Franušić, PMF - MO, zamjena.
Pozivamo članove seminara i sve zainteresirane da ovu obranu prate uživo putem servisa
Odgovarajući link za praćenje bit će objavljen ovdje cca. 15 minuta prije same obrane. 
 
Andrej Dujella
Share this