Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
09.03.2020 - 15:00 - 17:00

U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 9. ožujka 2020. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO,

Robert Manger održat će predavanje pod naslovom:

"Heuristike za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjenja".

Sažetak: Problem Hamiltonovog upotpunjenja (HCP) može se smatrati posebnim slučajem problema trgovačkog putnika (TSP). To znači da se algoritmi za rješavanje HCP mogu dobiti prilagodbom algoritama za TSP. U jednom od prethodnih predavanja prikazali smo evolucijski algoritam za HCP, koji je dobiven podešavanjem općenitijeg algoritma za TSP. U ovom predavanju prikazat ćemo poboljšanu verziju istog rješenja, koja je brža i točnija od prethodne verzije. Također, naš evolucijski algoritam usporedit ćemo s algoritmom zasnovanim na Lin-Kernighan heuristici. Dva rješenja usporedit ćemo u pogledu brzine i u pogledu točnosti.

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

Robert Manger.

Share this