Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
24.02.2020 - 12:00 - 14:00
U ponedjeljak, 24.2.2020. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 
Sandro Coriasco (Università di Torino) održat će predavanje pod naslovom:
 
Group properties of pseudo-differential operators  and their applications.
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Pozdrav,
Boris Muha
Share this