Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.01.2020 - 14:15 - 16:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Gordan Janeš i Lado Kranjčević, UNIRI: Superačunalo Bura i spajanje/pokretanje programa na njemu

Sažetak:
Predstavit će se Bura HW/SW arhitektura, zatim povezivanje sa Burom (VPN/Web) i SLURM (skripte, kontrola posla i upravljanje). Nadalje, će se prezentirati rad sa postojećim HPC aplikacijama (NAMD, LAMMPS, GROMACS, PLUMED, Quantum ESPRESSO), kao i instaliranje i pokretanje korisničkih aplikacija.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Share this