Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.01.2020 - 16:00 - 18:00

okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti, u neuobičajenom terminu u srijedu, 15.1.2020., u 16:00 sati u predavaonici 201 (PMF - Matematički odsjek), Ivana Valentić (PMF - Matematički odsjek) će održati predavanje pod naslovom

 
"Periodička homogenizacija za procese Lévyjevog tipa".
 
Ovo predavanje je ujedno i javna obrana teme doktorske disertacije.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs.
 
Petra Lazić
Share this