Kolokvij "Sibe Mardešić"

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.12.2019 - 12:00 - 13:00

Poštovane kolegice i kolege,

htio bih vas podsjetiti da će se u srijedu 18.12.2019. u 12 sati u predavaonici A001 održati iduće predavanje u ciklusu Kolokvija Matematičkog odsjeka "Sibe Mardešić". Predavač je profesor Andro Mikelić (Lyon) koji će održati predavanje pod naslovom "Interface and wall laws by homogenization". Detalje o predavaču i predavanju možete naći na poveznici:

https://web.math.pmf.unizg.hr/mardesic/home/en

Pozivam sve zainteresirane da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

Lijepi pozdrav,
Igor Pažanin

Share this