Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.12.2019 - 12:00 - 14:00
U ponedjeljak, 16.12.2019. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 
Ljudevit Palle (CAU Kiel) održat će predavanje pod naslovom:
Strichartzove ocjene za miješano homogene plohe u R^3
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Pozdrav,
 
Boris Muha

 

Share this