Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
03.12.2019 - 11:15 - 13:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

poziva članove seminara i sve zainteresirane na na obranu teme doktorske disertacije:

Saša Stanko:  Dekompozicije dviju i više matrica nalik na generaliziranu singularnu dekompoziciju

Sažetak:
U seminaru ćemo prvo predstaviti generaliziranu singularnu dekompoziciju višeg reda (HO-GSVD). Riječ je o simultanoj dekompoziciju triju ili više matrica nastaloj kao poopćenje generalizirane singularne dekompozicije (GSVD). Zatim ćemo se koncentrirati na dio dekompozicije koji je u području genomike korišten za otkrivanje zajedničkih značajki većeg broja organizama. Opisat ćemo nekoliko njegovih svojstava, kao i algoritam za njegovo računanje. Navest ćemo neriješena pitanja i komentirati moguća rješenja.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Share this