Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
29.11.2019 - 11:00 - 12:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

  Izv.prof.dr.sc. Marija Milošević, PMF - Departman za matematiku, Univerzitet u Nišu
  "Backward Eulerova i forward-backward Eulerova metoda za pantografske stohastičke diferencijalne jednadžbe"

Predavanje će se održati u PETAK  29. studenog 2019. s početkom u 11:00, Predavaonica 8.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…
  

Share this