Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
27.11.2019 - 12:00 - 13:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

  Dr. sc. Tatjana Davidović, Matematički Institut SANU, Srbija
  "Matheuristics - Hybrids Between Metaheuristics and Exact Solvers"

Predavanje će se održati u srijedu 27. studenog 2019. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…
  

Share this