Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.11.2019 - 16:00 - 18:00

Dana 18.11.2019. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109,

u okviru Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme održat će se 
obrana teme doktorske disertacije Barbare Bošnjak, PMF-MO, pod naslovom 
 
 
Reducibilnosti i kompozicioni nizovi nekih važnih induciranih reprezentacija klasičnih p-adskih grupa.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
 
Marcela Hanzer
Share this