Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
28.10.2019 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 28.10.2019. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 
Matko Ljulj (PMF-MO) održat će predavanje pod naslovom:
 
Rigorozan izvod stacionarne kompresibilne Reynoldsove jednadžbe iz Navier-Stokesovih jednadžbi.
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Pozdrav,
Boris Muha

 

Share this