Seminar za numeričku matematiku i znanstvemo računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.10.2019 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Angela Bašić-Šiško: Falk-Langemeyerova metoda

Sažetak:
Kompleksna Falk-Langemeyerova metoda je metoda Jacobijevog tipa koja provodi istovremenu dijagonalizaciju dviju kompleksnih hermitskih matrica te se koristi za rješavanje generaliziranog svojstvenog problema. Metoda je nastala generalizacijom Falk-Langemeyerove metode za istovremenu dijagonalizaciju para realnih pozitivno definitnih simetričnih matrica iz 1960. godine. Pokazuje se da je nova metoda dobro definirana za matrice koje čine definitan par. Posebna pažnja je posvećena slučaju proporcionalnih matrica. Numerička testiranja ukazuju na visoku relativnu točnost metode kada su matrice dobroponašanjuće tj. kada se mogu dobro simetrično skalirati.
Najnovija istraživanja posvećena su proučavanju asimptotičkog ponašanja. Pod pretpostavkom da su početne matrice skoro dijagonalne, svojstvene vrijednosti jednostruke i da je pivotna strategija proizvoljna ciklička, pokazano je da metoda konvergira kvadratično. Posebno je razmatran slučaj cikličke pivotne strategije po recima.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosne

Share this