Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.09.2019 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 30.
rujna 2019. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Zvonimir Šikić će
održati predavanje
 
Aksiomatizacije prirodnih brojeva bez injektivnosti sljedbenika
 
Sažetak: Ponudit ćemo dvije aksiomatizacije prirodnih brojeva u kojima se
ne zahtijeva injektivnost funkcije sljedbenika.
 
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
Share this