Seminar za dinamičke sustave

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.09.2019 - 11:00 - 12:30
U ponedjeljak, 30. rujna 2019., u 11 sati u predavaonici 104 (PMF-MO), u okviru 
Seminara za dinamičke sustave Kristijan Kilassa Kvaternikodržat će
predavanje pod naslovom: 
 
Uvod u parcijalno hiperboličke dinamičke sustave, 2. dio. 
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju. 
 
Sonja Štimac
Share this