Znanstveni kolokvij SMDa: prof.dr.sc. Ivica Martinjak

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.09.2019 - 12:00 - 13:00

 

U sklopu redovnog kolokvija Znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva

prof. dr. sc. Ivica Martinjak, s Fizičkog odsjeka PMFa u Zagrebu
 
će održati predavanje pod naslovom:
Tropska geometrija i potpuno pozitivne matrice
Predavanje će se održati u dvorani B3-17 Odjela za matematiku PMF-a, Ruđera Boškovića 33.
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju. Sažetak je u dostupan na ovom linku.
Share this