Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.09.2019 - 12:00 - 13:30
U četvrtak, 26.9.2019., u 12:00 sati u predavaonici 105 (PMF -
Matematički odsjek), održat će se obrana doktorata Petre Žugec pod
naslovom
 
"Marked Poisson cluster processes and applications".
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom
zanimljivom predavanju.
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na
 
Petra Lazić
Share this