Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.09.2019 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Angela Bašić-Šiško: O rekurzijama za generalizirane splajnove
 
koje će se održati 26.9.2019. u 12:15 u predavaonici 104. Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Tina Bosner
Share this