Seminar za dinamičke sustave

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.09.2019 - 16:00 - 17:30
U petak, 27. rujna 2019., u 16 sati u predavaonici 104 (PMF-MO), u okviru 
Seminara za dinamičke sustave Dino Peran, Prirodoslovno-matematički
fakultet u Splitu, održat će predavanje pod naslovom
 
Linearizacija hiperboličkih transredova tipa potencija-logaritam. 
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju. 
 
Sonja Štimac
Share this