Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
23.09.2019 - 15:00 - 16:30
U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 23. rujna 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Luka Borozan s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku održat će predavanje pod naslovom:
 
"Metode za usporedbu stabala bazirane na poravnavanju i pseudo-poravnavanju kratkih lanaca nukleotida s novim izrezivanjima".
 
Sažetak: Bioinformatika je brzorastuće interdisciplinarno područje sa snažnim doprinosom matematike i računarstva. Predavanje će se sastojati od dva dijela u kojima će biti opisani problemi iz toga područja. Prvi fokus predavanja će biti usporedba hijerarhijskih struktura koja se vrši u svrhu objašnjavanja mnogih bioloških procesa. Bit će predstavljeni matematički modeli i algoritamske tehnike koje kvantificiraju udaljenost između takvih struktura u svrhu pronalaženja sličnosti, odnosno različitosti među njima. Drugi fokus predavanja će proizaći iz problema sekvenciranja molekule RNK. To je kombinatoran proces rekonstrukcije molekula RNK iz kratkih lanaca nukleotida u okviru kojega se analizira transkriptom biološkog uzorka.
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this