Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.09.2019 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Miljenko Marušić: Eksponencijalno prilagođene diferencijske sheme višeg 
reda
 
koje će se održati 19.9.2019. u 12:15 u predavaonici 104. Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Tina Bosner
Share this