Seminar za dinamičke sustave

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.09.2019 - 16:00 - 17:30
U utorak, 17. rujna 2019., u 16 sati u predavaonici 104 (PMF-MO), u okviru 
Seminara za dinamičke sustave Kristijan Kilassa Kvaternik
održat će predavanje pod naslovom: 
 
Uvod u parcijalno hiperboličke dinamičke sustave. 
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju. 
 
Sonja Štimac
Share this