Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
12.09.2019 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Tina Bosner: Kvazi-kolokacijska metoda bazirana na CCC-Schoenbergovim 
operatorima
 
koje će se održati 12.9.2019. u 12:15 u predavaonici 105. Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Lijep pozdrav,
Tina Bosner
Share this