Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.09.2019 - 14:00 - 17:30
U okviru Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme  dana
05.09.2019.(četvrtak)  s početkom u 14 sati u predavaoni 109
održat će se projektni sastanak Projekta  IP-2018-01-3628 (Unitarne
reprezentacije, automorfne i modularne forme) na kojemu će  se  izložiti
sljedeća predavanja
 
1) 14:00-14:20 Sonja Žunar, PMF-MO,Schwartzov prostor i automorfne forme na
G(k)\G(A)
2)14:25-14:45 Darija Brajković, Odjel za matematiku, Osijek,  Unitarni dual
p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi
3) 14:50-15:10 Ivan Matić, Odjel za matematiku, Osijek, O metodama
determinacije kompozicionih nizova.
4)15:25-15:45 Goran Muić, PMF-MO, O idealima koji definiraju ireducibilne
reprezentacije reduktivnih p-adskih grupa
5)15:50-16:10 Igor Ciganović, PMF-MO, Kompozicioni nizovi nekih induciranih
reprezentacija
6)16:15-16:35 Barbara Bošnjak, PMF-MO, Kompozicioni nizovi reprezentacije
$Speh\rtimes\sigma$
7) 16:50-17:30 Marcela Hanzer,  Petar Bakić, PMF-MO, Generalizirana
injektivnost, generičke reprezentacije metaplektičke grupe; theta
korespondencija
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
Marcela Hanzer
Share this