Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
03.09.2019 - 16:15 - 17:30
U okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti, u utorak, 3.9.2019., u 16:15
 sati u predavaonici 201 (PMF - Matematički odsjek), Darko Brborović će
 održati predavanje pod naslovom
 
"Statistička analiza repnog ponašanja zavisnih nizova".
 
Ovo predavanje je ujedno i javna obrana teme doktorske disertacije.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom
zanimljivom predavanju.
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na
 
Petra Lazić
Share this