Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.07.2019 - 14:00 - 15:30
U ponedjeljak, 15.7.2019. s početkom u 14:00 sati u predavaonici 201
Josip Žubrinić (FER) održat će predavanje pod naslovom:
 
Homogenizacija Navier-Stokesovih jednadžbi za kompresibilne fluide u
poroznoj sredini
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Obratite pažnju na nestandardno vrijeme održavanja seminara.
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this