Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
01.07.2019 - 11:00 - 12:30
U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 1.7. u 11 sati u predavaonici
104
 
Ana Anušić, Universidade de São Paulo, održat će predavanje pod naslovom
 
Smještenja 1D kontinuuma u ravninu.
 
Sažetak. Svaki 1D kontinuum je inverzni limes na grafovima (i obratno).
Zanima nas kada i kako se inverzni limesi na grafovima mogu smjestiti u
ravninu i koji od tih smještenja su zanimljivi iz dinamičke perspektive. Na
primjer, svaki se lančasti kontinuum (inverzni limes na lukovima) može
smjestiti u ravninu (Bing 1951). Također, ako je vezno preslikavanje
jedinstveno, onda se inverzni limes može smjestiti u R^3 (često i u
ravninu) kao atraktor homeomorfizma, i tako da je dinamika potpuno određena
veznim preslikavanjem (Barge i Martin 1990). Pokazat ću kako smjestiti 1D
kontinuum u ravninu (ako je moguće), koristeći generaliziranu Barge-Martin
konstrukciju. Precizna konstrukcija će omogućiti studiju dinamički
značajnih smještenja i karakterizaciju dostupnih točaka.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.
 
Zvonko Iljazović
Share this