Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.06.2019 - 15:00 - 16:30
U srijedu, 26.6.2019. s početkom u 15:00 sati u predavaonici 201 Noè
Caruso (SISSA) održat će predavanje pod naslovom:
 
On Krylov subspace methods and solutions to infinite-dimensional inverse
linear problems
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Obratite pažnju na nestandardno vrijeme i mjesto održavanja seminara.
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this