Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.06.2019 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 10.6.2019. s početkom u 12 sati u predavaonici 201  Petar
Kunštek (PMF-MO) održat će predavanje pod naslovom:
 
Derivacija oblika drugog reda u problemu transmisije
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this