Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.05.2019 - 16:00 - 17:30
U okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti, u neuobičajenom terminu u
četvrtak, 30.5.2019., u 16:00 sati u predavaonici A201 (PMF - Matematički
odsjek), Petra Lazić (PMF - Matematički odsjek) održat će predavanje pod
naslovom
 
"Ergodičnost procesa difuzija".
 
Ovo predavanje je ujedno i javna obrana teme doktorske disertacije.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom
zanimljivom predavanju.
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na
 
Petra Lazić
Share this