Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.05.2019 - 16:00 - 17:30
Dana 27.05. 2019. u 16 sati u predavaoni 109 u okviru Seminara za unitarne
reprezentacije i automorfne forme
 
Sonja Žunar, PMF-MO, održat će seminar pod nazivom
 
Schwartzov prostor $\mathcal S(G(k)\backslash G(\mathbb A)) II.$
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
Marcela Hanzer
Share this