Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
20.05.2019 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 20.
svibnja 2019. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Luka Mikec će
održati predavanje
 
Potpunost logike ILW
 
Sažetak: Ovo je nastavak seminara o potpunosti nekih logika u odnosu na
generaliziranu Veltmanovu semantiku. Proći ćemo dokaz za logiku ILW i neka
njena proširenja.
 
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
Share this