Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.05.2019 - 15:00 - 16:30
U četvrtak, 16. svibnja 2019. u predavaonici 104 u 15 sati
u okviru Seminara za kombinatornu i diskretnu matematiku
održat će se predavanje:
 
Lavoslav Čaklović: 
        Mrežni algoritam za rješavanje Laplaceove jednadžbe na grafu
 
Sadržaj: Ako je A matrica incidencije usmjerenog grafa i F vektor
težina lukova onda je 
                               $ A^\tau A X = A^\tau F $
Laplaecova jednadžba. Bit će predložen novi algoritam ra računanje 
vektora $X$ baziran isključivo na transformacijama baznih ciklusa grafa
generiranih nekim generirajućim stablom. Za velike i 
rijetke grafove pretpostavljam da je novi algoritam vremenski
i memorijski manje zahtijevan, a na to ukazuju neki početni 
numerički eksperimenti. Bit će demonstriran i odgovarajući softver.
 
Pozivaju se članovi Seminara te svi zainteresirani da prisustvuju ovom
predavanju
 
Tajnik Seminara
Goran Igaly
 
Share this