Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
13.05.2019 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 13. svibnja 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Robert Manger i Krunoslav Puljić održat će predavanje pod naslovom:
 
"Evolucijski operatori za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjavanja".
 
Sažetak: Rad se bavi evolucijskim algoritmima za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjavanja grafa. Točnije, rad proučava skupinu operatora križanja i mutacije, koji uglavnom potječu iz problema trgovačkog putnika, no dalje su prilagođeni za Hamiltonovo upotpunjavanje. Razmatrana križanja i mutacije testiraju se na skupu slučajno generiranih primjeraka problema. Dobiveni eksperimentalni rezultati jasno pokazuju da je ponašanje operatora u kontekstu Hamiltonovog upotpunjavanja drukčije nego u kontekstu trgovačkog putnika. Štoviše, pokazuje se da naše prilagođene varijante operatora postižu mnogo bolje rezultate kod Hamiltonovog upotpunjavanja nego standardne varijante.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this