Znanstveni kolokvij, DMF Rijeka

lokacija: 
Sveučilišni odjeli, Kampus, Trsat, Rijeka
vrijeme: 
09.05.2019 - 18:30 - 19:15
Društva matematičara i fizičara iz Rijeke poziva sve zainteresirane na novo zanimljivo predavanje iz fizike.
 
Predavanje pod nazivom  "Lebdeće čestice u radionicama za obradu metalaodržat će Marija Čargonja, mag. educ. phys. et math., asistentica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje će se održati 9. svibnja 2019. u 18.30h u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029.
 
Sažetak predavanja se na web stranici dmf.hr
Share this