Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
02.05.2019 - 10:00 - 12:00

U četvrtak 2. svibnja 2019. održat će se dva predavanja na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike:

  Petar Mlinarić, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Njemačka
  "System-Theoretic Model Order Reduction in pyMOR"

s početkom u 10:00, i

  Istkhar Ali, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  "A Note on Left and Right Eigenvalues of Quaternionic Matrices"

s početkom u 11:00. Predavanja će se održati u Predavaonici 2

Sažeci predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

Share this