Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.04.2019 - 14:00 - 15:30
U utorak, 30. travnja 2019. u okviru Seminara za algebru, Veronika Pedić će
održati predavanje
 
O ireducibilnosti Whittakerovih modula za cikličke invarijantne podalgebre
verteks-algebri i primjena na Weylovu algebru.
 
Seminar počinje u 14 sati u predavaonici 104. Pozivaju se članovi Seminara
i svi zainteresirani.
 
Veronika Pedić
Share this