Stručna sekcija HMD-a

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.05.2019 - 17:00 - 18:30
Stručna sekcija Hrvatskoga matematičkoga društva nastavlja s organiziranjem svojih predavanja za svoje članove i sve ostale zainteresirane.
 
Drugo predavanje u 2019. godini održat će se u petak, 10. svibnja 2019. u 17:00 sati u dvorani A101 Matematičkoga odsjeka
Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30 (1. kat, novi dio zgrade).
 
Predavanje pod nazivom
 
Online nastava- iskustva i izazovi novih metoda poučavanja
 
održat će mr.sc. Martina Primorac Krmpotić, predavač sa Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski.
Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Životopis predavačice mr.sc. Martine Primorac Krmpotić možete pročitati ovdje.
 
Napomena: U skladu s odlukom predavačice, predavanje neće biti snimano.
Share this