Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.04.2019 - 16:00 - 17:30
Dana 15.04.2019. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru
Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme
Marcela Hanzer će održati predavanje pod nazivom
 
Eisensteinovi redovi povezani s Jordanovim algebrama.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
M. Hanzer
Share this