Stručna sekcija HMD-a

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
08.03.2019 - 17:00 - 18:30
Stručna sekcija HMD-a nastavlja s organiziranjem stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike.
 
Prvo predavanje u 2019. godini održat će se u petak, 8. ožujka 2019., u dvorani 005 (prizemlje) Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30, s početkom u 17:00 sati.
 
Predavanje pod nazivom
 
Primjena ERR okvira u nastavi matematike
 
održat će Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.
 
Sažetak predavanja možete pročitati ovdje. Životopis predavačice v. pred. Marijane Špoljarić možete pročitati ovdje.
Share this