Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.02.2019 - 16:00 - 17:30
Dana 18.02. 2019. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru
Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme
 
Barbara Bošnjak, PMF-MO će održati predavanje pod naslovom
 
Reducibilnost parabolički induciranih reprezentacija I.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.
 
M.Hanzer
Share this