Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.02.2019 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 11. veljače 2019. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Goranka Nogo i njezini studenti Ante Buterin i Filip Skrinjar održat će predavanje pod naslovom:
 
"Primjena evolucijskih algoritama na igri Snake".
 
Sažetak: Snake je igra nastala 1976. godine pod imenom "Blockade" te ju je Nokia popularizirala 1998. Osnovna verzija igre daje igraču kontrolu nad zmijom koja se nalazi na diskretiziranoj 2D ploči. Igrač treba kontrolirati zmiju u 3 moguća smjera (ravno, lijevo, desno) i navoditi je do hrane čime joj duljina tijela raste. Pritom ne smije uzrokovati njenu koliziju sa zidovima ili s tijelom jer tada igra završava. U seminaru se promatra problem optimizacije igranja igre Snake. Želimo maksimizirati duljinu tijela koje zmija postigne te vrijeme života. Budući da je problem NP-težak, pribjegavamo korištenju sofisticiranih algoritama za optimizaciju. Koristimo neuro-evoluciju s fiksnom topologijom. Ideja je prepustiti odluku o smjeru kretanja u svakom potezu neuronskoj mreži. Pritom nakon svake generacije biramo "najbolje" zmije te ih križamo i mutiramo čime mijenjamo same težine mreže. Spomenutim pristupom dobije se relativno brz algoritam učenja koji postiže dobre rezultate u simulacijama igre već nakon malog broja generacija.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this