Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
14.01.2019 - 18:00 - 19:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 14.
siječnja 2019. u 18 sati u predavaonici 105, PMF-MO, Zvonimir
Šikić održat će predavanje
 
Aksiomatizacije i konstrukcije realnih brojeva
 
Sažetak: Dobro je poznato da je R kategorički aksiomatiziran kao uređeno
Dedekindovo polje. Sistematizirati ćemo najpoznatije (standardne, topološke
i nestandardne) ekvivalente Dedekindova aksioma te pokazati da su i manje
više svi osnovni teoremi analize takvi ekvivalenti. Posebno ćemo naglasiti
za nastavu najzanimljiviji ekvivalent: "Decimalni brojevi konvergiraju".
Zatim ćemo kratko razmotriti konstrukcije od R koje odgovaraju tim
aksiomatizacijama  s posebnim naglaskom na "elementarnu decimalnu
konstrukciju".
 
Predavanje se može pratiti i na
Share this