Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.01.2019 - 14:15 - 15:30
Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje Vas poziva na predavanje
 
Matea Puvača: IRKA: Algoritam za rješavanje problema optimalne H2 
redukcije modela
 
koje će se održati 10.1.2019. u 14:15 u predavaonici 201. Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Tina Bosner
Share this