Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
20.12.2018 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Mikael Laaksonen: Stochastic collocation methods for multiparametric 
eigenvalue problems
 
koje će se održati 20.12.2018. u 12:15 u predavaonici 104. Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Tina Bosner
Share this