Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
21.12.2018 - 11:00 - 12:30
Sljedeći tjedan održat će se tri predavanja u sklopu Seminara za
diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu:
 
3. U petak, 21.12.2018. s početkom u 11 sati u predavaonici 108 Ljudevit
Palle (CAU Kiel) održat će predavanje pod naslovom:
 
Oscilatorni integrali i problem Fourierove restrikcije
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovim predavanjima.
 
Boris Muha
Share this